Close

Το Διαιτολογικό Κέντρο NutriClinic της κυρίας Κολοβέρου διαθέτει υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, πραγματοποιούμε τις απαραίτητες μετρήσεις, ώστε να γίνει έγκυρη αξιολόγηση και να καταρτιστεί το ατομικό σας πρόγραμμα διατροφής.

Φορητό Αναστημόμετρο TANITA

Μέτρηση Ύψους

Η έγκυρη μέτρηση του ύψους είναι απαραίτητη για το σωστό υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και την κατηγοριοποίηση του ατόμου ως λιποβαρές, φυσιολογικό, υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Επιπλέον, το ύψος σε συνδυασμό με το βάρος και την ηλικία χρησιμοποιούνται από το διαιτολόγο για να διαπιστωθεί εάν ο ρυθμός ανάπτυξης παιδιών και εφήβων είναι φυσιολογικός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιείται ο κλασικός ορισμός του ΔΜΣ, αλλά οι καμπύλες ανάπτυξης για τον ελληνικό πληθυσμό.

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης του ύψους, το άτομο στέκεται ίσια, χωρίς να φοράει παπούτσια και κάλτσες. Οι πτέρνες πρέπει να είναι ενωμένες, τα γόνατα ευθεία, οι ώμοι χαλαροί, οι παλάμες να βλέπουν προς τους μηρούς, και το κεφάλι, οι γλουτοί και η ωμοπλάτη να εφάπτονται με το αναστημόμετρο προς τον τοίχο. Πριν από τη μέτρηση, τα άτομα παίρνουν μια βαθιά ανάσα ώστε να εκταθεί η σπονδυλική στήλη, και την κρατούν μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση.

Μέτρηση Περιφερειών Σώματος & Σχετικοί Δείκτες

Η μέτρηση περιφερειών του σώματος είναι συνήθης πρακτική στη σύγχρονη διαιτολογική κλινική πράξη. Οι σημαντικότερες περιφέρειες είναι αυτές της μέσης και των ισχίων, καθώς δίνουν πολύτιμη πληροφορία για την κατανομή του λίπους και τον κίνδυνο που διατρέχει το άτομο για καριδομεταβολικές διαταραχές. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια περιγράφεται κάθε μέτρηση παρακάτω.

A red and green apple with measuring tape

Αν και ο Δείκτης Μάζας Σώματος και η περιφέρεια μέσης σχετίζονται, η περιφέρεια μέσης αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου. Η μέτρηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε άτομα που κατηγοριοποιούνται είτε ως φυσιολογικού βάρους είτε ως υπέρβαρα ανάλογα με τον ΔΜΣ τους.

Κατά τη μέτρηση αυτή, ο εξεταζόμενος πρέπει να στέκεται όρθιος με την κοιλιά χαλαρή, τα πόδια ενωμένα και τα χέρια στο πλάι. Η μέτρηση πραγματοποιείται με μη εκτατή ταινία, η οποία τοποθετείται γύρω από την πιο στενή περιοχή της μέσης, μεταξύ δηλαδή της τελευταίας πλευράς και πάνω από τον ομφαλό. Η ταινία τοποθετείται παράλληλα με το έδαφος και στο τέλος μιας φυσιολογικής εκπνοής.

Οι επιθυμητές τιμές για την εν λόγω μέτρηση  είναι κάτω από 80 cm για τις γυναίκες και κάτω από 94 cm για τους άνδρες, ενώ ανησυχητικές είναι οι τιμές άνω των 88 και 102 cm για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα.

Με ανάλογο τρόπο τοποθετείται μια μη εκτατή ταινία γύρω από την περιοχή των γλουτών, σε επίπεδο που εξασφαλίζεται ότι μετριέται η μέγιστη περιφέρεια του ισχίου. Ο εξεταζόμενος πρέπει να στέκεται όρθιος, ο εξεταστής να βρίσκεται στο πλάι και η ταινία να τοποθετείται παράλληλα με το οριζόντιο επίπεδο.

Πηλίκο Περιφέρειας Μέσης / Ισχίου (WHR)

Το πηλίκο περιφέρειας μέσης προς την περιφέρεια ισχίου (Waist to Hip Ratio, WHR) είναι ακόμη ένας δείκτης που σχετίζεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιομεταβολικών διαταραχών. Τιμές μεγαλύτερες του 0,8 για τις γυναίκες και 1 για τους άνδρες είναι ενδεικτικές για κεντρική παχυσαρκία, άρα και αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας από αυτή.

Η μέτρηση της περιφέρειας του καρπού γίνεται με τη χρήση μη εκτατής ταινίας, η οποία τοποθετείται μπροστά από τις στυλοειδείς αποφύσεις της ωλένης και της κερκίδας. Κατά τον τρόπο αυτόν μετριέται η μικρότερη περιφέρεια του καρπού.

Η μέτρηση της περιφέρειας του καρπού είναι απαραίτητη όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε το μέγεθος του σκελετού του εξεταζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, το πηλίκο του ύψους προς την περιφέρεια καρπού σε εκατοστά (cm) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την εκτίμηση του μεγέθους του, βάσει της οποίας υπάρχουν και διαθέσιμες τιμές αναφοράς προς σύγκριση.

Κατάταξη ως προς το μέγεθος του σκελετού  με βάση το πηλίκο του ύψους προς την περιφέρεια του καρπού
Μέγεθος σκελετού Άνδρες Γυναίκες
Μικρό >10,4 >11
Μεσαίο 9,6 – 10,4 10,1 – 11
Μεγάλο <9,6 <10,1

Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Σύσταση σώματος καλείται η αναλογία των διαφόρων συστατικών από τα οποία αποτελείται το σώμα. Τα συστατικά αυτά ταξινομούνται, με τη χρήση ποικίλων μεθόδων, σε πέντε διαφορετικά επίπεδα: α) το ατομικό (οξυγόνο, άνθρακας, ανόργανα συστατικά), β) το μοριακό (νερό, λιπίδια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες), γ) το κυτταρικό (κυτταρική μάζα, εξωκυττάρια υγρά, στερεά), δ) το ιστικό (λιπώδης, μυϊκός, οστίτης ιστός) και ε) το επίπεδο ολόκληρου του σώματος.

Ο υπερσύγχρονος αναλυτής σύστασης σώματος Tanita MC–780MA δίνει τη δυνατότητα τόσο συνολικής, όσο και τμηματικής ανάλυσης της σύστασης του σώματος, με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια. Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται είναι η μη επεμβατική τεχνολογία βιοηλεκτρικής εμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων.

Κατά τη βιοηλεκτρική εμπέδηση εφαρμόζεται μικρής έντασης εναλλασσόμενο ρεύμα στο ανθρώπινο σώμα και μετριέται η αγωγιμότητά του. Η εξέταση λαμβάνει υπόψη ότι οι ιστοί του ανθρώπινου σώματος (μύες, αίμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κ.λπ.), οι οποίοι, ως γνωστόν, είναι πλούσιοι σε νερό και ηλεκτρολύτες, είναι εξαιρετικά αγώγιμοι. Αντίθετα, το σωματικό λίπος είναι κακός αγωγός λόγω της μικρής περιεκτικότητάς του σε νερό.

Η μελέτη της σύστασης του σώματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφικής αξιολόγησης, καθώς οι αλλαγές αναφορικά με τη σύσταση είναι άμεσα συνυφασμένες με την υγεία, τη γήρανση, την πορεία τυχόν νόσου και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διαιτητικής αγωγής που έχουμε συστήσει.

 • Βάρος
 • Λίπος (%, kg)
 • Σπλαχνικό λίπος
 • Άλιπη μάζα
 • Μυϊκή μάζα (kg)
 • Δείκτης Μάζας Σώματος
 • Οστική μάζα
 • Εκτίμηση πρωτεΐνης
 • Μεταβολική ηλικία
 • Βασικός μεταβολισμός
 • Συνολικά υγρά σώματος (%, kg)
 • ICW – Ενδοκυττάριο υγρό (kg)
 • ECW – Εξωκυττάριο υγρό (kg)
 • Δείκτης οιδήματος (ECW / TBW)
 • Γωνία φάσης

Τμηματικές μετρήσεις για κάθε χέρι, πόδι και τον κορμό:

 • Μυϊκή Μάζα
 • Διαβάθμιση μυϊκής μάζας
 • Λίπος (%, kg)
 • Διαβάθμιση λίπους
 • Αξιολόγηση ισορροπίας σώματος
 • Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης
 • Ισορροπία μυϊκής Μάζας
 • Επίδοση μυών κάτω άκρων
 • Κατανομή λίπους
 • Γωνία φάσης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάλυση σύστασης σώματος:

 1. Να μην έχετε καταναλώσει φαγητό και υγρά για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από τη μέτρηση.
 2. Να μην έχετε καταναλώσει αλκοόλ τις τελευταίες 8–12 ώρες.
 3. Να μην έχετε ασκηθεί έντονα (άθληση ή  έντονη φυσική δραστηριότητα εν γένει) τις τελευταίες 8–12 ώρες.
 4. Να μη φοράτε μεταλλικά αντικειμένα (κοσμήματα, ζώνες), που να έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
 5. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να βρίσκονται στην ίδια φάση του καταμήνιου κύκλου, κάθε φορά που πρόκειται να επαναληφθεί η μέτρηση.
 6. Η ανάλυση δεν πρέπει να γίνεται σε πολύ ζεστό ή πολύ κρύο περιβάλλον, και η θερμοκρασία του σώματος πρέπει να είναι κανονική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καταμετρημένο ποσοστό λίπους μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το πραγματικό. Αυτό συμβαίνει όταν αλλάζει η ποσότητα του νερού ή η ιστική πυκνότητα στο σώμα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Παιδιά στο στάδιο της ανάπτυξης
 • Ηλικιωμένοι, και γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
 • Άτομα με οστεοπόρωση, τα οποία έχουν πολύ χαμηλή οστική μάζα
 • Ασθενείς σε αιμοκάθαρση
 • Άτομα με πυρετό
 • Επαγγελματίες αθλητές
 • Έγκυες γυναίκες
 • Σε ύπαρξη πρηξίματος ή οιδήματος.

Σημειώνεται ότι η ανάλυση σύστασης σώματος δεν επιτρέπεται σε άτομα με βηματοδότη.

Μέτρηση Μεταβολισμού

Ο βασικός μεταβολισμός ή μεταβολισμός ηρεμίας (Basal Metabolic Rate, BMR) αντιπροσωπεύει την ενέργεια που δαπανάται για τις βασικές λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού κατά τον ύπνο και την ανάπαυση (π.χ. μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, θερμορρύθμιση κ.λπ.). Η ενέργεια αυτή αποτελεί το 60–75% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης για τους περισσότερους ανθρώπους, με εξαίρεση τα άτομα με πολύ έντονη φυσική δραστηριότητα, όπως αθλητές και άτομα που εκτελούν βαριές χειρωνακτικές εργασίες. Ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται η μέτρηση του μεταβολισμού είναι ο
σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου προγράμματος ελέγχου του βάρους με βάση τα ευρήματα που αφορούν στον οργανισμό του εκάστοτε εξεταζόμενου.

 • Το σωματικό μέγεθος: Τα μεγαλόσωμα άτομα έχουν υψηλότερο μεταβολισμό.
 • Η σύσταση του σώματος: Όσο πιο πολλή η μυϊκή μάζα τόσο υψηλότερος ο μεταβολισμός. Οι διαφορές στη σωματική σύσταση εξηγούν και το 60-80% της διακύμανσης του μεταβολικού ρυθμού ανάμεσα στα υγιή άτομα.
 • Η ηλικία: Τα παιδιά παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τους ενήλικες λόγω της ανάπτυξης, ενώ οι ηλικιωμένοι μειωμένες τιμές εξαιτίας της απώλειας μυϊκής μάζας και της μείωσης του ρυθμού κυτταρικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι κάθε δεκαετία ο μεταβολισμός μειώνεται κατά 2–3%.
 • Το φύλο: Οι άνδρες έχουν υψηλότερο μεταβολισμό σε σχέση με τις γυναίκες (5-10%) λόγω μεγαλύτερης μυϊκής μάζας.
 • Η φυσιολογική ή μη διατροφή: Ο υποσιτισμός μειώνει το μεταβολισμό, καθώς, σε περίπτωση ανεπάρκειας θρεπτικών συστατικών, ο οργανισμός θεωρεί ότι απειλείται, οπότε και διατηρεί δυνάμεις με σκοπό την «επιβίωση». Ο μηχανισμός αυτός του οργανισμού εξηγεί συχνά και την επαναπρόσληψη του βάρους.
 • Η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός και η εμμηνόπαυση: Κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό, ο μεταβολισμός γενικά αυξάνεται (συγκεκριμένα, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσιάζεται μείωση μόνο κατά το 1ο τρίμηνο, ενώ κατά το 2ο και το 3ο τρίμηνο παρουσιάζεται αύξηση). Αντίθετα, κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης ο μεταβολισμός μειώνεται λόγω μείωσης της άλιπης μάζας και της αερόβιας ικανότητας.
 • Οι ψυχολογικοί παράγοντες: Το στρες και οι έντονες συγκινήσεις αυξάνουν το μεταβολισμό.
 • Τυχόν ασθένεια ή τραύμα: Σε περίπτωση πυρετού, μόλυνσης, σήψης ή τραύματος παρατηρείται αύξηση του μεταβολισμού. Τα ποσοστά αύξησης που παρατηρούνται, συγκεκριμένα, είναι: +13% για κάθε βαθμό Κελσίου άνω των 37οC σε περίπτωση πυρετού και περίπου +20% σε περίπτωση τραύματος.
 • Οι διαταραχές των ορμονών: Σε ενδοκρινικές διαταραχές, όπως π.χ. ο υπερθυρεοειδισμός, ο μεταβολισμός σημειώνει αύξηση ακόμα και 60–100% άνω του φυσιολογικού, ενώ, σε περίπτωση παντελούς έλλειψης θυρεοειδικών ορμονών, ο μεταβολισμός μειώνεται μέχρι και κατά 50-60% σε σχέση το φυσιολογικό.
 • Οι επιδράσεις ορισμένων ουσιών: Αύξηση του μεταβολισμού παρατηρείται έπειτα από κατανάλωση ορισμένων ουσιών, όπως η καφεΐνη, η νικοτίνη και, ίσως, το αλκοόλ.
 • Οι φαρμακευτικές επιδράσεις: Ορισμένα φάρμακα είναι δυνατόν να μεταβάλλουν το μεταβολισμό, όπως π.χ. οι β-αποκλειστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης και της στηθάγχης (μείωση μεταβολισμού 8-17%).
 • Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος: Οι ακραίες θερμοκρασίες (πολύ κρύο ή ζέστη) αυξάνουν το μεταβολισμό.
 • Τα γονίδια: Οι γενετικές διαφορές εξηγούν ποσοστό μέχρι και 10% των διαφορών του μεταβολισμού που παρατηρούνται μεταξύ ατόμων με κοινό φύλο, ηλικία, βάρος και λιπώδη μάζα.
Fitmate της Cosmed

To Fitmate είναι ένα επιτραπέζιο σύστημα μέτρησης του μεταβολισμού
σχεδιασμένο από την εταιρεία Cosmed, πρωτοπόρο στην κατασκευή καρδιοαναπνευστικού και μεταβολικού διαγνωστικού εξοπλισμού, για τον έλεγχο του βάρους.

H μέθοδος στην οποία βασίζεται η μέτρηση ονομάζεται έμμεση θερμιδομετρία και στηρίζεται στο γεγονός ότι κατά την οξείδωση της τροφής χρησιμοποιείται οξυγόνο (O2) και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αναλογικά με την παραγωγή θερμότητας. Θεωρητικά, για κάθε λίτρο οξυγόνου που  χρησιμοποιεί ο οργανισμός, παράγονται περίπου 5 θερμίδες (ενεργειακό ισοδύναμο οξυγόνου).

Η μέτρηση της ανταλλαγής αερίων με την έμμεση θερμιδομετρία επιτρέπει και  τον υπολογισμό του αναπνευστικού πηλίκου (ΑΠ = εκπνεόμενο CO2 /  εισπνεόμενο Ο2), το οποίο αντανακλά την ποσοστιαία σύσταση του μείγματος ενεργειακών υποστρωμάτων. Τα εν λόγω υποστρώματα οξειδώνονται και παρέχουν ενέργεια, καθώς τα διάφορα μακροθρεπτικά συστατικά απαιτούν διαφορετική ποσότητα οξυγόνου προκειμένου να μεταβολιστούν προς διοξείδιο του άνθρακα.

Η μέτρηση του Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας (RMR) είναι γρήγορη και απλή. Περιλαμβάνει ένα ολιγόλεπτο, μη επεμβατικό τεστ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εξεταζόμενος αναπαύεται σε μια πολυθρόνα και αναπνέει από μια μάσκα σιλικόνης. Από τον εξεταζόμενο δεν απαιτείται να κάνει τίποτα άλλο, παρά μόνο να είναι ήρεμος και να αναπνέει κανονικά για 12–15 λεπτά. Η διάρκεια του τεστ καθορίζεται από το χειριστή.

Λόγω των προαναφερθέντων παραγόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το μεταβολισμό, καθίσταται αναγκαία η απευθείας μέτρησή του με τα κατάλληλα όργανα (αντί του υπολογισμού με εξισώσεις) πριν από το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής.

Σημειώνεται επίσης ότι επειδή οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό του βασικού μεταβολισμού είναι πολλές και δύσκολα επιτεύξιμες (π.χ. δωδεκάωρη νηστεία, αποχή από την άσκηση για 48 ώρες, τουλάχιστον 8 ώρες ύπνου κ.λπ.), εκείνο που συνήθως υπολογίζεται ειναι ο Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (Resting Metabolic Rate, RMR), ο οποίος είναι περίπου κατά 10–20% υψηλότερος από τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό (BMR).

 1. Να μην έχετε καταναλώσει, για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από τη μέτρηση:

α) φαγητό και υγρά, εκτός από νερό,

β) αλκοόλ και ροφήματα με καφεΐνη

 1. Να μην έχετε καπνίσει για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από τη μέτρηση.
 2. Να μην έχετε κάνει έντονη φυσική δραστηριότητα για τουλάχιστον 8 ώρες πριν από τη μέτρηση.
 3. Να μην έχετε πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής και φάρμακα που περιέχουν εφεδρίνη (Ma Huang) ή ψευδοεφεδρίνη (π.χ. Comtrex cold, Mucocold) για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από τη μέτρηση.

* Για όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβή και συγκρίσιμα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι, την επόμενη φορά που θα γίνει η εξέταση, να τηρηθούν οι ίδιες ακριβώς συνθήκες. Αν, για παράδειγμα, έχετε έρθει στο γραφείο με τα πόδια, καλό θα ήταν να κάνετε το ίδιο και κατά την επόμενη μέτρηση. Ιδανικά, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Monitor μεταβολισμού και φυσικής δραστηριότητας SenseWear

Μέτρηση Ενεργειακής Δαπάνης Λόγω Φυσικής Δραστηριότητας

Η εκτέλεση οποιασδήποτε κίνησης (από την απλή κίνηση του χεριού μέχρι και την επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό) απαιτεί, όπως είναι φυσικό, τη δαπάνη ενέργειας. Η φυσική δραστηριότητα έχει υπολογιστεί ότι συμμετέχει στη διαμόρφωση της συνολικής ενεργειακής δαπάνης κατά 15-30%.

Η ενεργειακή δαπάνη για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. 30 λεπτά περπάτημα στο διάδρομο) δεν είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους, αλλά εξαρτάται από παράγοντες, όπως, π.χ., η μάζα του σώματος (όσο περισσότερο το βάρος τόσο μεγαλύτερο το παραγόμενο έργο, άρα και οι καταναλισκόμενες θερμίδες). Για παράδειγμα, ένας άνδρας 80 κιλών θα κάψει 636 θερμίδες παίζοντας 1 ώρα ποδόσφαιρο, ενώ ένας άνδρας 65 κιλών θα κάψει 516 θερμίδες.

Η ακρίβεια στον υπολογισμό της ενεργειακής δαπάνης που προέρχεται από φυσική δραστηριότητα είναι καθοριστικής σημασίας για τον υπολογισμό των ολικών ενεργειακών αναγκών, ώστε να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.

Οι βηματομετρητές προσφέρουν τη δυνατότητα αδρής αξιολόγησης της φυσικής δραστηριότητας μέσω της καταγραφής του συνολικού αριθμού βημάτων ημερησίως.

Συγκεκριμένα:

 • Λιγότερο από 5.000 βήματα την ημέρα: Το άτομο κάνει καθιστική ζωή.
 • 5.0007.500 βήματα: Το άτομο έχει πολύ χαμηλή φυσική δραστηριότητα.
 • 7.50010.000 βήματα: Το άτομο είναι σχετικά δραστήριο.
 • 10.00012.500 βήματα: Το άτομο είναι δραστήριο.
 • Πάνω από 12.500 βήματα: το άτομο είναι δραστήριο.

Ηλεκτρονικούς βηματομετρητές μπορεί να προμηθευτεί κάποιος από διάφορα καταστήματα ή να χρησιμοποιήσει μία από τις ανάλογες εφαρμογές που διαθέτουν τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα στις μέρες μας.

Φυσικά, όπως γίνεται αντιληπτό, οι συσκευές και οι εφαρμογές αυτές έχουν πολλούς περιορισμούς, ενώ δεν παρέχουν τα πρόσθετα δεδομένα μιας επαγγελματικού τύπου συσκευής.

Μια πολύ εξελιγμένη συσκευή για την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας είναι το μόνιτορ μεταβολισμού και φυσικής δραστηριότητας SenseWear: ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, ακριβές, αξιόπιστο και πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύστημα.

Το SenseWear είναι το μοναδικό, πραγματικά φορητό μόνιτορ που μετρά την ενεργειακή κατανάλωση (σε θερμίδες – Kcal), αλλά και τη φυσική δραστηριότητα – πληροφορίες που μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο ζωής σας όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, αλλά και την ανταπόκριση σας στην προτεινόμενη διατροφική αγωγή.

To SenseWear διαθέτει τέσσερις αισθητήρες φυσιολογικών παραμέτρων: α) τη θερμοκρασία δέρματος, β) τη γαλβανική απόκριση δέρματος, γ) τη ροή εκπεμπόμενης θερμότητας και δ) το επιταχυνσιόμετρο δύο αξόνων.

Φοριέται από τον ασθενή στον αριστερό τρικέφαλο από 10 λεπτά έως και 2 εβδομάδες και καταγράφει την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση για τη χρονική περίοδο που το φορά ο ασθενής. Συγκεκριμένα, το SenseWear καταγράφει το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων στη δουλειά, στο σχολείο, στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της άθλησης κ.λπ., ενώ καταγράφει επίσης και τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου τη νύχτα.

Διατροφική Αξιολόγηση & Εκπαίδευση

Το Διαιτολογικό Κέντρο NutriClinic διαθέτει, επιπλέον, προπλάσματα 30 διαφορετικών τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για τη διατροφική αξιολόγηση όσο και για τη διατροφική εκπαίδευση.

Προπλάσματα τροφίμων NASCO
Προπλάσματα τροφίμων NASCO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ